ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าสู่เว็บไซด์ | ENTER WEBSITE