เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560  ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้ช่วยที่ปรึกษาทางวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่วิจัยตามโครงการพัฒนาต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   (DHS StartUp)   โดยได้ร่วมประชุมหารือกับ นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา และนายสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งนำทีม DHS StartUp วางแผนงานในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพ  ลดเด็กอ้วนในทรายทองวัฒนา  ณ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

“วันนี้ทีม อำเภอทรายทองวัฒนาขอขอบคุณทีมงาน อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอย่างสูงในการแนะนำแนวทางการดำเนินงานทีมงานรู้สึกมีพลังในการเดินต่ออีกเยอะเลยค่ะ”

อ้อยใจ  ปาละโค