สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนาร่วมกับโรงเรียนในอำเภอทรายทองวัฒนา ค้นหาแกนนำสุขภาพ ลดอ้วน เพิ่มสูง

0
389

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยทีมเครือข่ายสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดอ้วน เพิ่มสูง ในโรงเรียน ในอำเภอทรายทองวัฒนา เพื่อค้นหาแกนนำสุขภาพโรงเรียนในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดอ้วน เพิ่มสูง โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ  ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก คุณอ้อยใจ ปาละโค ทีม DHS StartUp อำเภอทรายทองวัฒนา