ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอทรายทองวัฒนา

 

ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์วัชรพงษ์  วิศาลศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 086-5929421

E-Mail :saithong11235@hotmail.com 


ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา  ไม้หอม

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 081-6802151

E-Mail :sunya_2023@hotmail.co.th


ชื่อ-นามสกุล : ายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 081-5968107

E-Mail : yai550@yahoo.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางอ้อยใจ  ปาละโค

ตำแหน่ง : พยาบาลเทคนิค

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 062-2481749

E-Mail :namtarn-oil@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร  แก้วศรี

ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 095-6259449

E-Mail :


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารสุข

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 088-5463869

E-Mail :vzio19931993@gmail.com