ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)
ที่อยู่ :

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อสอบถาม :

โทรศัพท์ : 0 5596 2066
โทรสาร : 0 5596 2066

e-mail : dhs.startup@gmail.com

website : http://chsm.nu.ac.th/dhsstartup

k12