ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)

ที่อยู่ :

 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ


มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อสอบถาม :

โทรศัพท์ : 0 5596 8646
โทรสาร : 0 5596 8703

e-mail : dhsstartup.chsm@gmail.com

website : http://chsm.nu.ac.th/dhsstartup