วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ พร้อมเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล การรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก SHAPE และ ACHSM

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองยุทธหัตถี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติต้อนรับ Adjunct Professor Dr. David Brigg, President of Society of Health Administration Programs and Education และ Director, Hunter New England Central Coast Primary Health Network ในฐานะที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล การรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก Society for Health Administration Programs in Education (SHAPE) และ Australasian College of Health Service Management (ACHSM) การสรรหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากออสเตรเลียและนานาชาติ การคัดเลือกนิสิตต่างชาติที่มีศักยภาพ การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาด้านการวิจัย และความสามารถในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact Factor ระดับสูง