วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017 ซึ่งจัดโดยสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย หอการค้าออสเตรเลียไทย และสมาคมศิษย์เก่านักเรียนออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ So Sofitel Bangkok

ขอขอบคุณภาพจาก : AustChamThailand