ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 17,520 บาท จำนวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
  • วันรับสมัคร ตังแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อ พร้อมวันสอบ และสถานที่สอบ  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
  • ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ
  • รายละเอียดเพิ่มเติม