ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติจาก SHAPE ให้เป็นวิทยากรนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและกำลังคนด้านการจัดการระบบสุขภาพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร Citcoms ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก SHAPE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการการบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และในเอเชียแปซิฟิค ให้เป็นวิทยากรนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและกำลังคนด้านการจัดการระบบสุขภาพ

โดยมีการนำเสนอผ่านระบบการประชุมทางไกล SKYPE ไปยังห้องประชุมวิชาการ ที่ออสเตรเลีย Paramatta Sydney โดยการบรรยายผ่านระบบทางไกลครั้งนี้ นับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของการประชุมวิชาการดังกล่าว

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”1555,1553,1554″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]