ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Research Paper Presentation ในโอกาสนำเสนองานวิชาการด้านการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค ในการประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้เข้าร่วมทีมในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค โดยเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทย และมีการนำเสนอจากประเทศออสเตรเลีย จีน และฮ่องกง ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 6 papers ในงานประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

นักวิชาการที่ร่วมนำเสนอ นำทีมโดย Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang จาก Latrobe U. Australia และ Prof. Dr. Peter Yuen จาก Hong Kong Polytech U. ทั้ง 2 ท่านเป็น Adjunct Professor ของ College of Health Systems Management, Naresuan University และ Assoc. Prof. Gorge Liu จาก Latrobe U. Assoc. Prof. Felecity จาก Western Sydney U. และ Dr. Simon จาก Hong Kong Polytech U.


ในการนี้ การนำเสนองานวิชาการดังกล่าว ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Research Paper Presentation อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.globalhc-conf.org/acceptedpapers2017.html

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/globalstf