ผู้บริหารและคณะบุคลากร CHSM ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ แด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร