ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างปรับปรุงวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จำนวน 1 งาน

[vc_row][vc_column][vc_column_text][gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/07/31-7-60.pdf” Height=”600px”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]