วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักหอสมุด ในโอกาสจัดพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ  นางสิริพร จันทร์บรรจง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด โดยมี รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ  และรับมอบของที่ระลึก  ในโอกาสพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร