ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text][gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/10/19-10-60-1-.pdf” Height=”1000px”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]