ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

[vc_row][vc_column][vc_column_text][gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/10/20-10-60.pdf” Height=”1000px”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]