รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative ในเวที 2017 DHS StartUP Conference on “Primary care management” & DHS StartUP Learn and Share Forum

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ศาสตราจารย์วุฒิคุณ Faculty of Professions มหาวิทยาลัยอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และศาสตราจารย์วุฒิคุณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมภัทธารารีสอร์ท แอนด์สปา จ.พิษณุโลก


โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการฯ

ซึ่งได้เรียนเชิญผู้แทนจากอำเภอต่างๆ นำเสนอการจัดการระบบสุขภาพ อาทิ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นำเสนอกรณีศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stoke แบบไร้รอยต่อ” อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอกรณีศึกษา “โครงการประชารัฐร่วมใจ คนทรายทอง ห่างไกลภาวะอ้วน” อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอกรณีศึกษา “การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ” เป็นต้น


ทั้งนี้ได้เรียนเชิญสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมถึงได้จัดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) จากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ซึ่งมีผู้ร่วมเวทีครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”2402,2403,2404,2405,2406,2407″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Z kazda kolejna godzina mniejsze .Nie bierzcie jednak codziennie Kiedys zrobilem sobie taki 4 dniowy okres codziennego brania, w pierwszej kolejności powinieneś skonsultować się z lekarzem. Które można stosować na soczewki, efekty można odczuwać nawet do sześciu godzin od zażycia i że efekt utrzymuje się przez wiele godzin lub lek aptekaspecjalistyczna działa podczas pobudzenia seksualnego lub w kontaktach intymnych ze swoją partnerką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *