การประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ของ การจัดการบริการสุขภาพ (ICHM) ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย Chang Gung , ไต้หวัน

Download (PDF, 341KB)