วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”940″ img_size=”” style=”vc_box_rounded”][vc_single_image image=”942″ img_size=”” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรพิเศษของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสที่มีต่อระบบสุขภาพไทย และเป็นการสืบสานและทำนุศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้บริหาร และทีมต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ๗ แห่งในภาคเหนือตอนล่าง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”948,950,952,956,957,958,960,961,967,971,973,976,979,981,986,988,990,991,992,993,994,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1012,1013,1014,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1026,1029,1030,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1041,1042,1045,1046,1047,1049,1050,1052,1053,1054,1060,1061,1063,1066,1069,1071,1072,1073,1075,1076,1078,1079,1080″ img_size=”large” title=”ภาพกิจกรรม”][/vc_column][/vc_row]