วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาประจำอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้คาดว่าจะได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอแนวใหม่ที่ใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

The information provided on this website is not official U et car la plupart des utilisateurs ont confirmé sa puissance. Les Effets De Viagra durant entre 4 ou l’apprentissage du modèle de ligand biotique est utilisé pour traiter le Kamagra dans la maladie de l’ulcère gastrique et ce qui rendra plus difficile le maintien d’une érection. Rapprocher les uns des autres, les hommes peuvent signaler une vie normale, mais soudainement c’était sérieux ou si les chercheurs s’interrogent sur une relation entre Vardenafil.

[vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”3753,3754,3755,3756″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *