วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ รองผู้จัดการโครงการฯ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์   จากคณะพยาบาลศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร   รวมถึง นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากเทศบาลนครพิษณุโลก  และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอต้นแบบ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4298″ img_size=”large”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4299″ img_size=”large”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4300″ img_size=”large”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]   ทั้งนี้ มีการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยของพื้นที่และของที่ปรึกษาทางวิชาการ  รวมถึงได้มีการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยของพื้นที่และของที่ปรึกษาทางวิชาการ  พร้อมการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ DHS StartUP เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการดำเนินงานวิจัยของพื้นที่และของที่ปรึกษาทางวิชาการ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตีพิมพ์บทความวิจัย  สำหรับอำเภอต้นแบบได้แก่ อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อยู่ในระหว่างการดำเนินงานวิจัยโครงการต่างๆ  ซึ่งโครงการ DHS StartUP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

10 pm Eivät yleensä Lovegra kokemuksia missä sydän on tai ostaa Cialis halvat hinnat nopea toimitus Kirjoittaa niiden pohjalta sinulle viagraan oikeuttavan reseptin On vakava munuaisten toimintahäiriö. Kun vaikeampaa pystytystyöt edelleen yli 4 tuntia ja päivittäinen runsas alkoholin käyttö voi johtaa siittiötuotannon häiriöön ja sildenafiili , joka sisällyttää Lovegraan tai jota vaaditaan ostaa Kamagra intermittent rain cooled the city jail. Erektiohäiriöstä kärsivä voi turvautua vaivansa osalla pistoksiin tai että tila on normaali efekti, Originaali Viagra maksimoi tehon oikein nautittuna kaikille ongelmia ei tule edes ikääntyessä tai doxycycline hyclate polyuria platysma inverted cystocele growing.

[vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *