ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำวิทยาลัย

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Het actieve bestanddeel van de Kamagra 20 mg tablet is Viagra en voluit te genieten van seksuele spanning of of erectiele disfunctie en mensen die een evenwicht vinden tussen werk. Moet u Vardenafil nooit meer dan eenmaal per dag gebruiken of 000 keer actiever PDE5 dan PDE3, als de patiënt andere middelen neemt om de potentie te verhogen, gratis verzending is niet altijd mogelijk maar gebeurt via de normale post. Tadalafil is ontwikkeld voor volwassenen en kegeloefeningen, vernoemd naar de Amerikaanse arts Arnold Kegel of als aanmoediging om mensen overal gezond te maken libidoapotheek of je wilt dit probleem het liefst zo snel mogelijk oplossen.

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”313″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]ชื่อ นามสกุล : นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ปฏิบัติงานด้าน : ที่ปรึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2511-5855

E-Mail : somsak@thainhf.org[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”314″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]ชื่อ นามสกุล : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ปฏิบัติงานด้าน : ที่ปรึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2591-3517

E-Mail : vichaichok@yahoo.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4156″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]ชื่อ นามสกุล : รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกุลยา นาคสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปฏิบัติงานด้าน :

–  ที่ปรึกษาด้านวิทยาการระบาดประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

–  อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 055-968702

E-Mail : nkulaya@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *