อาจารย์พิเศษ

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” gap=”1″ alignment=”center” active_section=”1″ pagination_style=”outline-square”][vc_tta_section title=”อาจารย์พิเศษในประเทศ” tab_id=”1486452830873-6470e878-898e”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”758″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

Staff profile:  Pisake Lumbiganon
Works:  Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Academic Position: Professor
Qualifications: M.S., Clinical Epidemiology, University of Pennsylvania, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”756″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

Staff profile: Wanicha Chuenkongkaew
Works: Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University.
Academic Position: Professor
Qualifications: Ph.D.,  Demography, Mahidol University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”754″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

Staff profile:  Sathirakorn Pongpanich
Works:  Dean, College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.
Academic Position:

Professor

Qualifications: Ph.D., Health Services, University of California, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”752″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

Staff profile:  Surasak Taneepanichskul 
Works:  A Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
Academic Position:   Professor
Qualifications: M.M., Medicine, National University of Singapore, Singapore

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”750″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

Staff profile:  Waraporn Boonchieng
Works:  Faculty of Nursing, Chiang Mai University 
Academic Position:

Associate Professor

Qualifications: Dr.P.H., Health Education and Health Promotion,
Mahidol University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”748″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย

Staff profile:  Surachart Na Nongkhai
Works:  Faculty of Public Health, Mahidol University
Academic Position:

Associate Professor

Qualifications: Psy.D, Management,
Alliant International University, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”746″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช

Staff profile:  Orapin Singhadej
Works:  Distinguished Specialist, Naresuan University
Academic Position:

Associate Professor

Qualifications: Dr.P.H., Population Dynamics and Family Planning Administration, John Hopkins University, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”744″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

Staff profile:  Jaruayporn Srisasalux

Works: 

Deputy Director. Health Systems Research Institute (HSRI) 

Academic Position:

Assistant Professor

Qualifications: D.Sc.,  Biological Science,  Kasetsart University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”742″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธีระ วรธนารัตน์

Staff profile: 

Thira Woratanarat

Works: 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Position:

Assistant Professor

Qualifications:

PostDoc Certificate, Epidemiology, John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”740″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

Staff profile:  Borwornsom Leerapan
Works:  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol Universtiy. 
Academic Position:   Assistant Professor
Qualifications: Ph.D., Health Services Research, Policy and Administration, University of Minnesota, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”738″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์

Staff profile:  Boosaba Sanguanprasit
Academic Position:   Assistant Professor
Qualifications: Ph.D., Biostatistics/Epidemiology, University of Hawaii, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”736″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.วินัย ลีสมิทธิ์

Staff profile:  Vinai Leesmidt
Works:  Director, Khlongkhlung Hospital, Kamphaeng Phet, Thailand
Academic Position: Assistant Professor
Qualifications: Ph.D., Epidemiology, Prince of Songkla University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4143″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.ฑิณกร โนรี

Staff profile:  Thinakorn Noree
Works:   International Health Policy Program (IHPP)
Academic Position: Lecturer
Qualifications: Ph.D., Global Health Development, London School of Hygiene and Tropical Medicine, England

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”732″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

Staff profile:  Thaworn Sakunphanit
Works:  Director, Health Insurance System Research Office (HISRO). 
Academic Position: Lecturer
Qualifications: MSc, Social Protection Financing,
Maastricht University,  Netherlands

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”728″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.ภูษิต ประคองสาย

Staff profile:  Phusit Prakongsai
Works:  Director, Bureau of International Health, Ministry of Public Health 
Academic Position: Lecturer
Qualifications: Ph.D., Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, England

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”726″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

Staff profile:  Vichai Chokevivat 
Works:  Distinguished Specialist, Naresuan University
Academic Position: Lecturer
Qualifications: M.P.H., Public Health, Tulane University, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”724″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

Staff profile:  Wilawan Senarat
Works:  Faculty of Nursing, Chiang Mai University 
Academic Position: Associate Professor
Qualifications: Post Graduate Certificate, Infection Control Nursing,  University of Alabama At Birmingham, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”722″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

Staff profile:  Wiwat Rojanapithayakorn
Works:  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol Universtiy.  
Academic Position: Lecturer
Qualifications: M.P.H., Public Health, Mahidol University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”313″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

Staff profile:  Somsak Chunharas 
Works:  Distinguished Specialist, Naresuan University
Academic Position: Lecturer
Qualifications: Certificate, Health Financing in Developing Countries, Boston University, USA

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”719″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

Staff profile:  Samrit Srithamrongsawat
Works:  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol Universtiy.  
Academic Position:   Lecturer
Qualifications: Ph.D., Health Policy and Financing, University of London, England

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”717″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

Staff profile:  Supapen Panawatthanapisuit
Works:  Director, Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak, Nakhonsawan. 
Academic Position: Lecturer
Qualifications: Ph.D., Higher Education, Chulalongkorn University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”715″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร

Staff profile: Taweesak Nopakesorn
Academic Position: Lecturer
Qualifications: M.D., Medicine, Mahidol University, Thailand

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”อาจารย์พิเศษต่างประเทศ” tab_id=”1486452968735-fbb3cb6c-97db”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”171″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

David Briggs

Appointments

 • Adjunct Professor,Health System Management College of Health System Management Naresuan University
 • Editor, Asia Pacific Journal of Health Management
 • President, Society for Health Administration Program in Education
 • Adjunct Assoc.Professor,Schools of Rural Medicine and Health UNE
 • Director,Hunter New England Central Coast Primary Health Network

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”366″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Mary Cruickshank

Appointments

 • Professor of Nursing, University of Canberra Higher Degree Research Coordinator for Nursing & Midwifery Disciplines
 • Course Convenor, Professional Doctorate in Nurse Practitioner (Research)
 • Chair, UC Student Appeals Committee
 • Head, Disciplines of Nursing & Midwifery, Faculty of Health, University of Canberra
 • Associate Dean International, Faculty of Health, UC
 • Advisor to the Centre of Expertise on Leadership in Health Management, Faculty of Public Health, Naresuan University, Thailand
 • Chair, Clinical Governance Board, Anglicare Canberra

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

John Fraser

Appointments

 • General Practitioner and Visiting Medical Officer Hunter New England Local Health Network, Manilla, NSW
 • Adjunct Professor, School of Rural Medicine, University of New England.
 • Adjunct Professor, School of Health, University of New England.
 • Visiting Professor, School of Medicine and Public Health, University of Newcastle.
 • Adviser to the Centre of Expertise on Hospital and Health Services Management, Naresuan University, Thailand
 • Examiner, Royal Australian College of General Practitioners and Australasian Faculty of Public Health Medicine

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Peter Francis Howard

Appointments

 • Research Fellow, Melbourne School of Population Health
 • Adjunct Associate Professor, School of Public Health, La Trobe University
 • Public Health Advisor to International SOS, PT Freeport Indonesia, Papua. Industrial Public Health and Malaria Control Program
 • Public Health Advisor to InternationalSOS, PHP P/L
 • Senior Public Health Advisor, JTA International Various health sector consultancies, Public Health partnerships P/L, Brisbane and SE Asia/ Western Pacific

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”368″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Godfrey Isouard

Appointments

 • Vice President Australasian College of Health Service Management (ACHSM)
 • Associate Professor of Health Management in the School of Health at the University of New England
 • Past President of the NSW ACHSM Branch Council and a member of the National Management Committee of the Society for Health Administration Programs in Education (SHAPE).
 • Chair of the National ACHSM Education Committee,
 • Foundation Member of the Editorial Advisory Board for the Asia Pacific Journal of Health Management

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”369″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Sandra G. Leggat

Appointments

 • Professor Health Services Management, La Trobe University
 • Senior manager in a number of Canadian health care organisations.
 • Vice-President Planning and Corporate Development at Baycrest Centre for Geriatric Care
 • Administrative Director Primary Ambulatory and Community Care at The Toronto Hospital
 • Executive Director at The Health Station, a community health centre in Toronto.
 • Chief Planning Officer of the Inner & Eastern Health Care Network in Melbourne.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”370″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Zhanming Liang

Appointments

 • Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University
 • Fellow, Australian College of Health Service Managers (FCHSM)
 • Member, Editorial Committee, Journal of Behavioral Rehabilitation
 • Book Review Editor, Australian Journal of Primary Health
 • National Secretary, The Society of Health Administration Program in Education
 • Director, Board of DRUG-ARM Australasia (2007 – 2013)
 • Lecturer, Health Service Management, School of Public Health, Griffith University
 • State Manager, Drug Awareness and Relief Movement (DRUG-ARM), NSW

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Jo M. Martins

Appointments

 • President, Centre for Health Policy and Management
 • Member, Health Management Course Advisory Board, University of New England
 • Assistant Editor, Asia Pacific Journal of Health Management
 • Chairman, Australian & New Zealand Chapter, 1818 Society (World Bank)
 • Senior Public Health Specialist, Health, Nutrition and Population Sector Unit, East Asia and Pacific Region, World Bank
 • Senior Public Health Specialist, Human Resources Operations Division, Country Department 1, East Asia and Pacific Region, World Bank
 • Public Health Specialist, Asia Technical Department, World Bank

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”371″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Victor Minichiello

Appointments

 • Emeritus Professor, University of New England, Australia
 • Adjunct Professor at The Australian Research Centre in Sex, Health & Society, Latrobe University, Melbourne, Australia
 • Adjunct Professor, School of Social Justice, Faculty of Law, Queensland University of Technology
 • Conjoint Professor, School of Medicine & Public Health, University of Newcastle, Australia
 • Auditor, Tertiary Education and Quality Standards Association (TEQSA)
 • Section Editor, BMC Public Health
 • Senior International Advisor to the Dean of Faculty of Public Health, Naresuan University, Thailand
 • Senior Faculty Member, National Centre of Expertise on Hospital and Health Service Management, Naresuan University, Thailand
 • Visiting Professor, Ministry of Education and Training, Government of Vietnam, Training Course for Leaders of Universities and Colleges of Vietnam

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”372″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Stephanie Short

Appointments

 • Professor and Head of the Discipline of Behavioural & Social Sciences in Health, Faculty of Health Sciences,
  the University of Sydney
 • Deputy Director, Sydney Asia Pacific Migration Centre (SAPMiC) School of Social & Political Sciences, Faculty of Arts & Social Sciences, The University of Sydney
 • Head, Discipline of Behavioural & Social Sciences in Health, Academic leadership for Discipline comprising 26 Academics and 9 honoraries, Faculty of Health Sciences, The University of Sydney
 • Professor of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, The University of Sydney
 • Head of School, School of Public Health, Griffith University
 • Director, Queensland Centre for Public Health
 • Dean Teaching & Learning (Health), Griffith Health, Griffith University

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”373″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Chowdhury Mushtaque

Appointments

 • Deputy Executive Director, BRAC, Bangladesh
 • Dean, James P. Grant School of Public Health, BRAC University
 • Professor of Population and Family Health, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York
 • Co-Coordinator, Task Force on Child Health and Maternal Health (of MDGs), The Millennium Project, United Nations, New York
 • Member, Board of Governors and Academic Council, BRAC University, Dhaka
 • Co-Project Director, BRAC-ICDDR,B Joint Research Project on Socio-economic development and health.
 • Coordinator, The Education Watch Project, Bangladesh.
 • Adjunct Faculty, School for International Training (SIT), Vermont, USA.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”374″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Phyllida Travis

Appointments

 • Director, Health Systems Development, WHO, Regional Office for South East Asia, New Delhi, India
 • Coordinator, International Health Partnership, WHO/HQ, Geneva, Switzerland
 • Health Systems Adviser, WHO/HQ, Geneva, Switzerland

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Singay Jigme

Appointments

 • Regional Advisor, World Health Organization Regional Office for South-East Asia (WHO SEARO)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”375″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Richard Cash

Appointments

 • Visiting Professor in Public Health and an Advisor in Global Health at the Public Health Foundation of India.
 • Senior Lecturer, Harvard School of Public Health in Boston, the Harvard Institute for International Development in Cambridge, the Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health and the University of Maryland.
 • Visiting Professor at the James P. Grant School of Public Health, BRAC University, Dhaka, Bangladesh.
 • Chair, the International Health Section of the American Public Health Association
 • President and a Board Member of the Child Health Foundation in Columbia,
 • Member of the board of BRAC USA.
 • Director of the Conference on Essential Drugs in Primary Health Care hosted by the Harvard School of Public Health and the World Health Organization
 • Co-Investigator in The Japan AIDS Project with Mahidol University, Bangkok
 • Senior Scientific Advisor for Applied Research for Child Health (ARCH) at the Harvard Institute for International Development
 • Principal Investigator for the International Fellows Program in Ethical Issues in International Health Research at the Harvard School of Public Health.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”376″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Sylvia Vriesendorp

Appointments

 • Principal Technical Advisor for Leadership Development, Health Program Group
 • Guest lecturer, Tilburg University (The Netherlands), Erasmus University, Graduate School of Business (Rotterdam, the Netherlands), Boston University School of Public Health, Johns Hopkins University Center for Communication Programs, University of Michigan School of Public Health, Tufts School of Public Health

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”342″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Keiko Nakamura

Appointments

 • Head of Department of Global Health Promotion
 • Professor, Division of Public Health, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
  Tokyo Medical and Dental University
 • Head of Secretariat of the Alliance for Healthy Cities, Deputy Director of WHO Collaborating Centre for Healthy Cities and Urban Policy Research

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”377″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Geoffrey Lieu

Appointments

 • Adjunct Associate Professor, The University of Minnesota School of Public Health
 • Deputy Director, the Hong Kong Hospital Authority
 • Chairman, the Institute for Health Policy and Systems Research
 • Chairman, the Hong Kong Healthcare Corporation Limited, a healthcare investment and development firm which develops and operates specialty hospitals and clinics in the Asia Pacific.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”378″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Peter Yuen

Appointments

 • Professor in the Department of Management and Marketing of The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
 • Dean of the College of Professional and Continuing Education (CPCE) of The Hong Kong Polytechnic University (PolyU).
 • Co-Editor-in-Chief of Public Administration and Policy and an Editorial Committee member of Asia Pacific Journal of Health Management.
 • Chairman of the Federation for Self-financing Tertiary Education (Hong Kong).
 • Fellow of the Hong Kong College of Health Services Executives
 • Honorary Fellow of the Australian College of Health Services Management
 • Vice-President of the Chinese National Institute of Health Care Management Education
 • President of the Hong Kong Public Administration Association

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]