บทความวิชาการ

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”คนสูงวัยไหลซบบัตรทองเหมือน ‘ระเบิดเวลา’ ชี้ ‘สปส. ขรก.’ ต้องส่งเสริมป้องกันโรคก่อนเกษียณ – Hfocus” shape=”square” color=”info” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.hfocus.org%2Fcontent%2F2017%2F12%2F15050|title:%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E2%80%98%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E2%80%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%20%E2%80%98%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA.%20%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%81.%E2%80%99%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93|target:%20_blank|”][vc_btn title=”ข้อเสนอ สธ. ปรับทิศทาง พัฒนานโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว“ *** – กรุงเทพธุรกิจ” shape=”square” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.bangkokbiznews.com%2Fblog%2Fdetail%2F644154|title:%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88|target:%20_blank|”][vc_btn title=”วิจัยแนะ สธ.ปรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว เน้นครอบคลุมเขตเมือง-ประชากรหนาแน่นก่อน – Hfocus” shape=”square” color=”info” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.hfocus.org%2Fcontent%2F2018%2F03%2F15537||target:%20_blank|”][vc_btn title=”วิจัย สวรส. เสนอ สธ. ปรับทิศทาง – พัฒนานโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” – BALANCE” shape=”square” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.balancemag.net%2F5771||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”15 ปี ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ : เปลี่ยน ‘ประกันสุขภาพ’ ให้เป็น ‘หลักประกันสุขภาพ’ – the101.world” shape=”square” color=”info” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.the101.world%2Fsomsak-chunharas-interview%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]