ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 17,520 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ วันรับสมัคร ตังแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อ พร้อมวันสอบ และสถานที่สอบ  วันที่ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]                เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ-พระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพเวชการไทย การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนสระสองห้อง ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอบางระกำ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น การจัดสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”940″ img_size=”” style=”vc_box_rounded”][vc_single_image image=”942″ img_size=”” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]                วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

[vc_row][vc_column][vc_column_text]                วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข Read More …