วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ 12 องค์กร สถาบัน มุ่งสร้างเครือข่ายนักประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (สนับสนุนโดย สสส.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์  โดยมีองค์กร และสถาบันต่าง ๆ   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รวม 12 ฝ่าย ได้แก่  กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  Read More …