ติดต่อเรา

ที่อยู่ :

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อสอบถาม :

โทรศัพท์ : 0 5596 8702
โทรสาร : 0 5596 8702

e-mail : chsm@nu.ac.th

website : http://chsm.nu.ac.th

k12