Share Your Love to NU

นิสิตชมรมพุทธศาสน์ พร้อมนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  หอพระเทพรัตน์  ม.นเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดี ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ โดย Read More …