วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. ครั้งแรกของประเทศไทย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]               เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560   วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) นับเป็นการจัดเวทีสำคัญ ที่มุ่งเน้นพัฒนายุทธศาสตร์ระดับเขต ในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชน โดยใช้แนวคิดในพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย Read More …

Page 3 of 3123