ผู้บริหารและคณะบุคลากร CHSM ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ แด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Research Paper Presentation ในโอกาสนำเสนองานวิชาการด้านการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค ในการประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้เข้าร่วมทีมในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค โดยเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทย และมีการนำเสนอจากประเทศออสเตรเลีย จีน และฮ่องกง ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 6 papers ในงานประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม Read More ...

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ถอดบทเรียนการพัฒนา โซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน เสริมศักยภาพให้ทีมเทศบาลนครพิษณุโลก สร้างความพร้อมการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปราบไตรจักร ม.นเรศวร รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และคณะ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ให้กับคณะทำงานหลักของสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกกว่า 30 คน ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency   Read More ...

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหาร JICA

    นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan Read More ...