ผู้บริหารและคณะบุคลากร CHSM ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ แด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”1625,1619,1622,1624,1621,1620,1623″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Research Paper Presentation ในโอกาสนำเสนองานวิชาการด้านการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค ในการประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้เข้าร่วมทีมในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้จัดการการบริการสุขภาพในเอเชียแปซิฟิค โดยเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งในการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทย และมีการนำเสนอจากประเทศออสเตรเลีย จีน และฮ่องกง ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 6 papers ในงานประชุม 6th Annual International Conference on Global Healthcare Conference 2017 ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 Read More …

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ถอดบทเรียนการพัฒนา โซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน เสริมศักยภาพให้ทีมเทศบาลนครพิษณุโลก สร้างความพร้อมการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปราบไตรจักร ม.นเรศวร รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และคณะ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ให้กับคณะทำงานหลักของสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกกว่า 30 คน ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency   Read More …

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหาร JICA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับคณะอาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวรจัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองนครสวรรค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาราดิโซเจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับคณะอาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝันเพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมองภาคประชาชน จังหวัดนครสวรรค์เรียนรู้กับประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก นพ.อภิชาต วงษ์วิสิทธิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะทำงานศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เพื่อนำไปสู่การนำข้อคิดเห็นไปสู่นโยบายในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองในการเสนอความคิดเห็นต่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง Read More …

Page 10 of 23« First...89101112...20...Last »