วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานวิจัยสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   โดยคณะผู้บริหาร  และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้บริหารจาก Read More …

การประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP)

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Zhanming Liang (Senior Lecturer and Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในรายวิชา Health Systems Management และ Research Methodology

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang (Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University) ให้กับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 Read More …

Share Your Love to NU

นิสิตชมรมพุทธศาสน์ พร้อมนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  หอพระเทพรัตน์  ม.นเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดี ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ โดย Read More …

Page 14 of 21« First...1213141516...20...Last »