ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ชื่อ นามสกุล : นางสาวกิตติยา สังข์เครืออยู่

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการและบัญชี

ปฏิบัติงานด้าน : การวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968646

E-mail : namkittiya36@gmail.com


ชื่อ นามสกุล : นางสาวจรรยพร นพนรินทร์

ตำแหน่ง : นักวิจัยโครงการ

ปฏิบัติงานด้าน : การวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968646

E-mail : Janyaphornn56@email.nu.ac.th


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]